Advent I. Vasárnapja

Várva várni
azt, hogy eljön
Jézus Krisztus
csillaga.

Karácsonynak,
születésnek,
boldogságos,
szent napja.

Minden héten
meggyújtani
egy új gyertyát:
tűzvarázs.

Csendesedni,
belül égni,
Rá figyelni,
halk szavát.

Szívet tárva
ünnepelni,
s énekelni
dallamát.

-Schrenk Éva

Reformáció ÜNNEPI ISTENTISZTELET

A Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából
                         ÜNNEPI ISTENTISZTELET

                                            lesz megtartva templomunkban

                                                       2017. október 29-én

               rendhagyó módon délelőtt 10:30-as kezdéssel

     közösen az angol nyelvű Bethany Memorial református gyülekezettel.

                                    A kétnyelvű ünnepi istentiszteletre,

       s az azt követő szeretetvendégségre mindenkit szeretettel várunk!

Anyáknapi Istentisztelet és ebéd

Anyáknapi istentisztelet és ebéd

2017. május 7-én

Istentiszteletünk 11 órakor kezdődik, ebédünk pedig közvetlen istentiszteletünk után veszi kezdetét.

Ebédünkön tyúkhúsleves finom metélttel, marhapörkölt galuskával vagy sültcsirke rizibizivel, savanyú uborkával lesz felszolgálva a kávé és sütemény mellett.

Jelenlétünkkel, részvétünkkel valamint adományainkkal ez alkalommal is a gyülekezetet támogathatjuk.

Adomány ebédünkön: $15

Szeretettel várunk mindenkit ez alkalommal is Anyáknapi istentiszteletünkre és ébédünkre.

Feltámadás Ünnepe!!!

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!”  És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” (Jn. 20: 19-21)

Nagypéntek

Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, Fájdalmak férfia, betegség ismerője.
Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, A mi fájdalmainkat hordozta.
Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, Bűneink miatt törték össze.
Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, Az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, Mindenki a maga útját járta.
De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt,
Száját sem nyitotta ki.
(Ézs. 53: 3-7)

 

“Fájdalom súlyától görnyedt emberek,
Sok-sok csalódott arc, gyász, bánat, könnyek,
Hangos, durva kalapácsütések,
Ezek a bús nagypénteki emlékek.

Ember, mondd, te sírsz e bűneid felett?
Vagy elfeledve az eseményeket,
Dühösen vad kalapácsütésekkel,
Tovább csak vered és vered a szeget?”

ÜNNEPI ALKALMAINK

Április 9-én, 11 órakor virágvasárnapi istentisztelet

Április 14-én, este 7 órakkor nagypénteki istentisztelet

Április 16-án, 11 órakor húsvéti úrvacsorás istentisztelet lesz gyülekezetünkben.

 

Istentiszteleti alkalmainkra mindenkit várunk szeretettel!

 

“Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: A fiamat meg fogják becsülni.”…

„A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben”? (Mk.12,6,10)